۱۳۹۶ سه شنبه ۱ اسفند
 شماره ۴۰۲۷  |  ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ بهمن
تبلیغات
سام سرویس online كانال تلگرام روزنامه اعتماد
جلد دوم
«كيپ تاون» شدن دور از انتظار نيست تجربه «كيپ‌تاون» و نبود مديريت واحد شهري در ايران
اتمام كامل ذخاير آب قابل تصور نيست
با شدت كمتر شبيه 
آفريقاي جنوبي هستيمتعدد مراكز تصميم‌گيري
چاره؛ مديريت
 واحد شهري است
سيستان فلج شده است
 متولي مديريت بحران آب، وزارت نيرو است
samsung
سام سرویس
سام سرویس
عنوان صفحه‌ها
کارتون
image
امکانات