• ۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4305 -
  • ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۴ بهمن

ظريف خطاب به سفرا و نمايندگي‌هاي حاضر در تهران

به پايتخت‌هاي‌تان بنويسيد با فشار نمي‌توانيد مردم ايران را از دولت‌شان جدا كنيد

محمدجواد ظريف، وزيرخارجه كشورمان روز سه‌شنبه در نشست بررسي سياست خارجي 40 ساله جمهوري اسلامي كه با حضور وزراي خارجه بعد از پيروزي انقلاب و سفرا و نمايندگي‌هاي مقيم تهران برگزار شد، با تاكيد بر اينكه مردم به عنوان پايه‌هاي اصلي اقتدار و امنيت ايران فشارهاي دشمن را خنثي مي‌كنند، گفت: اين ملت وقتي پاي مصالح ملي و امنيت ملي به ميان مي‌آيد زير باران و برف در خيابان حضور مي‌يابند و نمايشي را در مقابل جهانيان نشان مي‌دهند كه بي‌سابقه است. وي ادامه داد: اين مردم هستند كه با وجود همه كاستي‌هاي ما و با وجود همه فشارهايي كه هم به خاطر مشكلات مديريتي و هم تحريم‌هاي خارجي دارند، به صحنه آمدند.

به گزارش ايرنا، وزير امور خارجه گفت: من چيزي نديدم جز اينكه بايد به عنوان يك كارگزار سر تعظيم در مقابل اين ملت فرود بياورم. همان‌طور كه امام فرمودند، اينها هستند كه ما همه خدمتگزاران آنها هستيم، اين ملت در طول
40 سال با وجود همه فشارها و همه جنگ‌ها ايستادگي كرده است. وزير امور خارجه همچنين خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي علاوه بر اصل عزت، حكمت و مصلحت دو مبنا براي سياست خود در سطح جهان داشته است. وي ادامه داد: يكي از اين دو مبنا درون‌زايي و ديگري برون‌گرايي است؛ مبناي درون‌زايي ما ناشي از تجربه تاريخي مردم ايران است.

ظريف يادآور شد: مردم ما در گذشته شاهد تلاش بيگانگان براي سلطه بر اين كشور و مقدرات آن بودند و ديدند كه سياست ما در سفارتخانه‌هاي خارجي تعيين مي‌شود و آينده و مقدرات ما در ساير كشورها تصميم‌گيري مي‌شود. وزير امور خارجه گفت: نه اينكه دولت قبل كاملا در همه حوزه‌ها دنباله‌رو بود. نه اين‌گونه بود و نه انصاف است كه اين را بگوييم. در برخي حوزه‌ها تلاش مي‌كرد توازني ايجاد بكند، اما آنچه اتفاق مي‌افتاد اين بود كه هر جا كه براي قدرت‌هاي مهم، مهم بود همسو بود و هر جا كه قابل توجه بود، همراهي مي‌كرد.ظريف يادآور شد: جنگي به ما تحميل شد كه همه همراه متجاوز بودند. در تاريخ شوراي امنيت سابقه ندارد كه در جنگي كه تجاوزي رخ داده يك هفته صبر كنند و بعد قطعنامه‌اي را به تصويب برسانند كه حتي از طرفين نخواهند به مرزهاي شناخته ‌شده بين‌المللي برگردند. صدام هم به ايران و هم به كويت حمله كرد. وقتي قطعنامه 479 را با قطعنامه 660 مقايسه كنيد بي‌سابقه است. وي افزود: وقتي صدام عليه ما مي‌جنگيد از آواكس امريكايي، اگزوست فرانسوي، چيفتن انگليسي، ميگ شوروي و سلاح شيميايي آلماني بر سر اين ملت بود.

رييس دستگاه ديپلماسي كشور گفت: بولتون چه فكر مي‌كند كه اعلام مي‌كند سال ۲۰۱۹ ما در ايران جشن مي‌گيريم؟ اين ملت، مبناي انقلاب و مبناي قدرت ماست و تا زماني كه اين ملت همراه است ما درون‌زا هستيم، يعني امنيت ما به داخل وابسته است.ظريف اظهار داشت: هيچ‌كس از دولت‌هاي شما نمي‌تواند بگويد اگر حمايت ما نبود شما به زبان انگليسي يا روسي يا عربي صحبت مي‌كرديد، هيچ‌كس نمي‌تواند و اين براي ملت ايران بزرگ‌ترين افتخار است براي اينكه امنيت ما از داخل نشأت مي‌گيرد. وزير امور خارجه خاطرنشان كرد: ما نه‌تنها به حمايت خارجي براي امنيت نياز نداريم، بلكه باوجود فشار خارجي پيشرفت و توسعه‌مان از داخل نشأت مي‌گيرد. اگر روزي درهاي همكاري با ما را ببندند مردم ما نابود نمي‌شوند، ضمن اينكه علاقه نداريم اين اتفاق بيفتد.ظريف با بيان اينكه عليه هيچ كشوري به اندازه ما از خارج توطئه نشده است، گفت: گفتند كه درگيري را به داخل ايران مي‌كشيم رسما در مصاحبه با كمال وقاحت اعلام كردند، رفتند و با مخالفين ما جلسه گذاشتند و در جلسات مخالفين ما و گروه‌هايي كه تا دو سال قبل در فهرست تروريستي آنها قرار داشت، شركت كردند.ظريف افزود: عنادشان با اين ملت آن‌قدر بود كه در جلسه گروهك تروريستي اعلام كردند كه ما آزادي شما را در ايران جشن مي‌گيريم يعني نه تنها حمايت نكردند، بلكه هر روز عليه اين ملت كار كردند، توطئه كردند اما به هيچ‌جا نرسيدند.وزير امور خارجه گفت: چندبار بايد پيش‌بيني بكنند و اشتباه از آب دربيايد. برژينسكي اعلام كرد كه جمهوري اسلامي بعد از حمله عراق به ايران يك هفته باقي نمي‌ماند، صدام 7 كفن پوسانده ما هنوز اينجا سربلند و آزاده ايستاده‌ايم، خود آقاي برژينسكي هم مرده است. وي افزود: چرا كشورهاي غربي نمي‌خواهند بپذيرند كه پيش‌بيني‌هاي‌شان غلط بوده است و يك روز بايد متوقف شود. ظريف خطاب به سفرا و نمايندگي‌هاي حاضر در نشست ادامه داد: ديروز ديديد به پايتخت‌هاي‌تان گزارش كنيد كه اين مردم تا كجا پاي انقلاب ايستادند. چند نفر از شما در گزارش روز قبل از آن نوشته بوديد كه اين مقدار شركت مي‌كنند. همه نوشتيد ايران ۴ روز تعطيلي دارد، نوشتيد مردم دچار فشار اقتصادي هستند. مردم ناراضي هستند، ديديد كه چگونه به خيابان‌ها آمدند. وي گفت: بنويسيد با فشار اين مردم را از دولت‌شان نمي‌توانيد جدا كنيد و فشار اثر عكس دارد، به خاطر اينكه ما اين كشور را برمبناي درون‌زايي اداره مي‌كنيم و اين عنصر اصلي اقتدار ماست.وزير امور خارجه افزود: اين نكته را باور كنيد؛ هم ما به عنوان كارگزار و هم شما به عنوان دوستان ما و هم دولت‌هاي شما به عنوان دولت‌هاي دوست ما باور كنيد كه با فشار ممكن است روي بعضي از دوستان دولت‌هاي غربي اثر بگذاريد و اتفاقاتي بيفتد، اما روي ايران اثر عكس دارد.

ظريف ادامه داد: ايران به فشار پاسخ نمي‌دهد، ايران به تكريم و احترام پاسخ مي‌دهد، ايران به موقعيت برابر پاسخ مي‌دهد، به خاطر اينكه اين انقلاب آنچه براي ما آورده مهم‌ترين عامل است، عامل درون‌زايي است و گفتمان ما درون‌زا است و حرف جديد داريم.ظريف همچنين گفت: اينكه ما در اين منطقه نمي‌پذيريم كسي بخواهد قدرت سلطه‌گر باشد، براي اين است كه نه خودمان دنبال قدرت سلطه‌گري هستيم و هم نمي‌پذيريم ديگري سلطه‌گر شود كه اين را هم تاريخ ما شهادت مي‌دهد. وقتي قطر در محاصره عربستان قرار گرفت، با وجود همه نگراني‌هايي كه از برخي سياست‌هاي قطر و اختلاف‌هايي كه داشتيم بلافاصله آسمان خود را براي آنها باز كرديم. آيا قطر شيعه بود؟ آيا تركيه شيعه بود؟ آيا كويت شيعه بود؟ چرا بي‌جهت آنها را حراست كرديم؟ محور شيعي كدام است؟

وي ادامه داد: ايران يك سياست منسجم دارد و آن اين است كه تعامل‌گرايي و خواستار بودن روابط سازنده در منطقه يكي از مباني اصلي روابط ماست. ما نيازمند روابط خوب در منطقه هستيم، ضمن اينكه قدرت‌مان را از داخل مي‌گيريم. اما با اين قدرت داخلي نيازمند روابط خوب منطقه‌اي هستيم. اين روابط چه در خليج‌فارس، چه در همسايگان شمالي، چه در همسايگان شرقي و غربي باشد. ما با همه روابط خوب مي‌خواهيم. وزير امور خارجه ادامه داد: ما نمي‌خواهيم همسايگان‌مان را از اين منطقه بيرون برانيم به‌خاطر اينكه غيرممكن است كشورهاي منطقه را از منطقه حذف كنند.وي با تاكيد بر اينكه بسياري از دلايل نفوذ ما در منطقه اشتباهات غرب است، گفت: اگر غرب اشتباه نكرده بود و از صدام حمايت نكرده بود، اگر غربي‌ها اشتباه نكرده بودند و نمي‌خواستند سيستم‌هاي حكومتي در كشورهاي اين منطقه را سرنگون كنند، امروز ما اين نفوذي كه داريم را نداشتيم. بنابراين اگر شما اشتباه كرديد و ما درست انتخاب كرديم، چرا ما را ملامت مي‌كنيد.ظريف با بيان اينكه امريكا بايد روش خود را اصلاح كند به جاي اينكه 7 تريليون خرج كند، ادامه داد: يك‌بار آقاي كري به من گفت كه شما در سوريه پول خرج مي‌كنيد كه من به او گفتم شما درباره پول با من صحبت مي‌كنيد در حالي كه متحدان شما صدها برابر ما دارند خرج مي‌كنند، مشكل اين است كه شما طرف غلط را انتخاب كرده‌ايد.

وي در ادامه به سفر خود در هفته‌هاي گذشته به عراق و لبنان اشاره كرد و افزود: بعيد مي‌دانم وزير خارجه‌اي بتواند ادعا كند كه به اين كشورها سفر مي‌كند و اين‌قدر مورد لطف اين مردم قرار مي‌گيرد كه ما به مقاومت آنها افتخار مي‌كنيم.

ظريف با بيان اينكه ما هيچ منتي سر مردم عراق، لبنان و سوريه نداريم، گفت: ما به مقاومت مردم عراق، سوريه و لبنان افتخار مي‌كنيم، ما به مقاومت فلسطين افتخار مي‌كنيم. ما افتخار مي‌كنيم كه به خاطر فلسطين تحت فشار هستيم، به خاطر اينكه آنهايي كه خودشان را با رژيم صهيونيستي متحد كردند در منطقه جايي ندارند، آنهايي كه امروز دارند تلاش مي‌كنند از طريق يك اتحاد پوشالي با نتانياهو به حكمراني برسند، اينها دارند بر باد خانه مي‌سازند.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون