• ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4660 -
  • ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۳ خرداد

در تازه‌ترين آمار بانك مركزي

13هزار ميليارد تومان چك در فروردين كرونايي برگشت خورد

گروه اقتصادي

تازه‌ترين آمار بانك مركزي، پيش‌بيني‌ها از بالا رفتن چك‌هاي برگشتي در فروردين‌ماه پرركود امسال را تاييد مي‌كند. اين آمار نشان مي‌دهد كه علاوه بر كاهش مبادلات چك به عنوان «ابزار اعتباري» خريد در شرايط ركود و كمبود نقدينگي، «وصول چك» نيز نسبت به اسفندماه بيش از 40درصد كاهش داشته است. 
اين آمار نشان مي‌دهد در فروردين ماه ٩٩ در كل كشور حدود ٥ ميليون فقره چك به ارزش بيش از 52.1 هزار ميليارد تومان وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۴۱.۳ درصد و ۶۰.۴ درصد كاهش نشان مي‌دهد. از كل تعداد و مبلغ چك‌هاي مبادله شده در فروردين ماه به ترتيب ۸۱.۷ درصد و ٨۰ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چك‌هاي وصول شده در اسفندماه ٩٨ به ترتيب معادل ۸۹.۱ درصد و ۸۸.۲ درصد و در فروردين ماه ٩٨ به ترتيب برابر ۹۰.۲ درصد و ۸۹.۲ درصد بوده است. آنگونه كه بانك مركزي گزارش داده در فروردين امسال 13.1 هزار ميليارد تومان برگشت داده شده است كه نسبت به اسفندماه سال قبل، از نظر تعداد ۷.۴ درصد افزايش و از نظر مبلغ ٢٦ درصد كاهش نشان مي‌دهد. از كل تعداد و مبلغ چك‌هاي مبادله شده در ماه مذكور به ترتيب ۱۸.۳ درصد و ٢۰ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چك‌هاي برگشت داده شده در اسفندماه ١٣٩٨ به ترتيب معادل ۱۰.۹ درصد و ۱۱.۸ درصد و در فروردين ماه سال ٩٨ به ترتيب برابر ۹.۸ درصد و ۱۰.۸ درصد بوده است. در استان تهران حدود ٣٧٩ هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر 5.8 هزار ميليارد تومان برگشت داده شد كه از نظر تعداد ۲۱.۵ درصد و از نظر ارزش ١٩ درصد از كل چك‌هاي مبادله‌اي برگشت داده شده است. در ماه مذكور در بين ساير استان‌هاي كشور، بيشترين نسبت تعداد چك‌هاي برگشتي به كل چك‌هاي مبادله‌اي در استان، به ترتيب به استان‌هاي كردستان (۲۵.۳ درصد)، هرمزگان (۲۲.۸ درصد) و ايلام (۲۲.۲ درصد) اختصاص يافته است و استان‌هاي گيلان (١٣ درصد)، قزوين (۱۳.۷ درصد) و گلستان (۱۴.۳ درصد) پايين‌ترين نسبت تعداد چك‌هاي برگشتي به كل تعداد چك‌هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
حدود ١۰٩٢ هزار فقره چك به ارزشي حدود ١٢٧ هزار ميليارد ريال در فروردين ماه ٩٩ در كل كشور به دلايل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. در واقع در كل كشور از نظر تعداد ۹۸.۱ درصد و از نظر ارزش ۹۶.۹ درصد از كل چك‌هاي برگشتي به دلايل كسري يا فقدان موجودي بوده است. در ماه مورد بررسي در استان تهران حدود ٣٧١ هزار فقره چك به ارزشي حدود ٥٦ هزار ميليارد ريال به دلايل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۷.۹ درصد و از نظر مبلغ ۹۵.۹ درصد از كل چك‌هاي برگشتي به دلايل كسري يا فقدان موجودي بوده است.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون