• ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online صفحه ویژه كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4414 -
  • ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۴ تير

ويژه

امضاي تفاهمنامه ايجاد ظرفيت توليد فولاد

تفاهمنامه توسعــــه و افزايش ظرفيت توليد فــــولاد تــــــا سقف 10 ميليون تن در منطقه ويژه اقتصادي خليج فــــارس با حضــــور مديرعامل ايميـــــدرو، مديرعـــــامل صنـــــدوق بازنشستگي، جمعي از مسوولان ارشد استان هرمزگان و مشاركت فولاد مباركه، فولاد هرمزگان، شركت‌هاي فولاد كاوه جنوب كيش، مادكوش، صبا فولاد خليج ‌فارس، گل‌گهر، ايميدرو و شركت ملي فولاد ايران امضا شد.

به گزارش خبرنگار فولاد، در جريان امضاي اين تفاهمنامه كه روز سه‌شنبه 18 تيرماه 98 در محل ساختمان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) انجام شد، مهندس عظيميان، مديرعامل فولاد مباركه با اشاره به اينكه اين طرح در راستاي طرح جامع فولاد كشور است، گفت: اجراي اين طرح در اقتصاد كشور بسيار تاثيرگذار است، اما اراده جدي مي‌طلبد.

وي تاكيد كرد: بايد آورده‌هاي شركت‌ها بررسي شود تا در آينده براي ادامه مسير دچار مشكل نشويم.

مديرعامل گروه فولاد مباركه عزم اين شركت در اين طرح را استوار دانست و افزود: يك دست صدا ندارد؛ بايد همه باهم باشيم تا پروژه زودتر به نتيجه برسد.

وي خاطرنشان كرد: فولاد مباركه در راستاي توليد ۵۵ ميليون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ كشور و حفظ سهم توليد خود، دستيابي به توليد ۱۰ ميليون تن فولاد را در استان هرمزگان و در منطقه ويژه صنعتي خليج‌فارس هدفگذاري كرده است.

مهندس عظيميان تصريح كرد: اين ايده با توجــــه به موقعـــيت جغرافيــــايي مناسب منطقه اقتصادي خليج‌فارس در امر صادرات محصولات، واردات مواد اوليه و قطعات و همچنين وجود زيرساخت‌هاي موردنياز منطقه كه ظرفيت بسيار درخور توجهي جهت توسعه دارند، شكل گرفت. وي افزود: با توجه به حضور شركت‌هاي فولادي مستقر در منطقه، جهت بهره‌وري هرچه بيشتر، كاهش هزينه‌ها و ايجاد مديريت يكپارچه، مزايا و توانايي‌هايي كنار هم قرار مي‌گيرند و شركت جديدي را شكل مي‌دهند. درواقع شركت‌هاي موجود آورده‌هاي خود را در قالب شركت جديدي براي توسعه ۱۰ ميليون تني به كار خواهند گرفت. اين افزايش ظرفيت زمينه اشتغال بسيار مناسبي را در استان هرمزگان ايجاد خواهد كرد؛ تا جايي كه حدود ۵۰۰ هزار نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم در پايين‌دست و بالادست به تدريج مشغول به كار خواهند شد و آثار مثبت آن در اقتصاد استان قابل ملاحظه خواهد بود. مديرعامل فولاد مباركه در بخش پاياني سخنان خود از حضور و همراهي سهامداران شركت‌هاي فولادي در اين طرح ملي و همچنين از حمايت‌هاي بسيار خوب مديرعامل ايميدرو
و پيگيري‌ها و مساعدت‌هاي استاندار و ساير مسوولان استان هرمزگان تشكر و قدرداني كرد. اين گزارش حاكي است در ابتداي اين مراسم، يونسان، مديرعامل شركت ملي فولاد ايران گفت: پس از چهار سال، موضوع توليد 10 ميليون تن فولاد در منطقه خليج‌فارس عملياتي شد. در ابتدا شركت فولادتكنيك به عنوان شركت مشاور انتخاب و گزارش‌ها به تمامي شركت‌هاي صنايع معدني ارسال شد. يونسان در ادامه افزود: در بررسي‌هاي اوليه مشخص شد با محدوديت زمين مواجهيم؛ در نتيجه تجميع شركت‌هاي موجود در منطقه در اولويت قرار گرفت. در اين راستا شركت‌هاي هرمزگان، صبافولاد و شركت‌هاي بخش خصوصي اعلام آمادگي كردند. وي با اشاره به همكاري سازنده فولاد مباركه در اين راستا گفت: شركت گل‌گهر به عنوان تامين‌كننده مواد اوليه معرفي شده است. در ادامه جلسه تبادار، مشاور اجرايي مديرعامل ايميدرو اين طرح را يك طرح ملي دانست و گفت: امروز را براي توسعه فولاد به فال نيك مي‌گيريم، اما در اين بين لازم است مسوولان در هرمزگان همكاري لازم را براي فراهم‌سازي زيرساخت‌ها به عمل آورند.

 

انتصابات جديد در سايپا

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در احكامي جداگانه قائم‌مقام مديرعامل گروه در امور فروش و مديران عامل شركت‌هاي زامياد، مگاموتور و ليزينگ رايان سايپا را منصوب كرد. به گزارش سايپانيوز، سيدجواد سليماني در احكامي جداگانه مجيد باقري خوزاني را به عنوان قائم‌مقام مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در امور فروش، بهروز غفاري را به عنوان مديرعامل جديد شركت زامياد، عباس شهرياري افشار را به عنوان مديرعامل جديد شركت مگاموتور و محمد زارع‌پور اشكذري را به عنوان مديرعامل جديد شركت ليزينگ رايان سايپا منصوب كرد. سيدجواد سليماني همچنين در احكامي جداگانه، عبدالله بابايي، مجيد باقري خوزاني و محمد زارع‌پور اشكذري را به عنوان اعضاي جديد هيات‌مديره شركت ليزينگ رايان سايپا منصوب كرد. گفتني است احكام مذكور طي مراسمي توسط معصوم نجفيان، رييس هيات‌مديره گروه سايپا به مديران جديد اعطا شد.

 

بومي‌سازي در فولاد مباركه محصول همبستگي است

خداداد غريب‌پور، رييس هيات عامل ايميدرو در جريان بازديد از شركت فولاد اميركبير كاشان گفت: بومي‌سازي نيازمندي‌هاي فولاد مباركه در اين شركت محصول همبستگي است كه باعث افتخار است.

وي افزود: در شـرايط تحريـم بيش از پيش به اين همبسـتگي، اعتماد عمومـي و در كنـار هم بودن كه به واقـع سـرمايه اجتماعي اسـت، نيازمنديم. معـاون وزيـر صنعـت، معـدن و تجـارت در ادامـه ضمن قدرداني از توسـعه‌هاي انجام شده و رشد اقتصـادي شـركت فـولاد اميركبيـر كاشـان گفـت: ايـن شـركت نشـان داد كـه بـا اعتمـاد بـه نيـروي انسـاني كارآمـد و همبسـتگي مي‌توان به توسـعه پايـدار دسـت يافـت. طرح‌هاي توسـعه فـولاد مباركـه بـا نـگاه ملـي و بـا مطالعـه دقيـق ظرفيت‌هاي استان‌هاي كشور برنامه‌ريزي شده است. ايـن گـزارش حاكـي اسـت در ايـن بازديـد، مهنـدس حميدرضـا عظيميـان، مديرعامـل فـولاد مباركـه نيـز بـا اشـاره بـه افزايـش ظرفيـت انجام شـده در شـركت فـولاد اميركبيـر كاشـان در سـال جديد گفت: طـرح توسـعه فولاد كاشـان بر اسـاس طـرح جامـع فـولاد مباركـه 450 هـزار تـن برنامه‌ريزي شـده اسـت و بـه زودي بـه توليـد مي‌رسـد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون