• ۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4532 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر

وپاسار 6 ماهه 205 ريال سود ساخت

بانك پاسارگاد بر اساس صورت‌هاي مالي مورد تاييد حسابرس در 6 ماهه نخست امسال به ازاي هر سهم 205 ريال سود محقق كرده است كه نسبت به 53 سود ريالي در دوره مشابه قبلي رشد 287 درصدي داشته است. به گزارش بورس تابناك، بانك پاسارگاد كه با سرمايه ثبت شده 5040 ميليارد توماني در تابلوي فرعي بازار اول بورس تهران حضور دارد در صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده، سود خالص هر سهم را 151 ريال اعلام كرده بود كه اين رقم در صورت‌هاي مالي حسابرسي شده با افزايش مواجه شده است. بررسي صورت سود و زيان (وپاسار) در نيمه نخست امسال و براي دوره منتهي به 29 اسفند سال 1398 حكايت از رشد 33 درصدي سود و وجه التزام تسهيلات اعطايي و ثبت رقم 4331.4 ميليارد تومان دارد در حالي كه سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها و سپرده‌گذاري‌ها طي اين مدت با رشد 11 درصدي 1335.9 ميليارد تومان گزارش شده است. بر اين اساس، درآمدهاي مشاع بانك پاسارگاد كه از محل سرمايه‌گذاري مشترك بين سپرده‌گذاران و نيز حق‌الوكاله سهم بانك همچنين از محل درآمدهاي مشترك حاصل بين بانك و وام گيرندگان از محل تسهيلات اعطايي به دست مي‌آيد با افزايش 27 درصدي 5667.3 ميليارد تومان بوده است. ليكن سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و سود سپرده‌گذاران هر دو با رشد 33 درصدي مواجه شده و سهم بانك از درآمدهاي مشاع با كاهش 65 درصدي 91.7 ميليارد تومان بوده است. درآمدهاي غيرمشاع بانك پاسارگاد كه از محل ارايه انواع خدمات و كارمزدهايي كه اخذ مي‌شود به دست مي‌آيند طي دوره 6 ماهه امسال رشد خوبي داشته و گوياي عزم جدي مديران بانك پاسارگاد براي افزايش درآمد و سودآوري از اين محل دارد. بر اين اساس سود و وجه التزام درآمدهاي غيرمشاع با رشد 153 درصدي، رقم 1024.1 ميليارد تومان گزارش شده و درآمد كارمزد با رشد 75 درصدي رقم 441 ميليارد تومان گزارش شده است، نتيجه مبادلات ارزي با رشد 35 درصدي رقم 390.5 ميليارد تومان بوده و ساير درآمدها نيز با رشد 116 درصدي رقم 1042.8 ميليارد تومان بوده و بر اين اساس درآمدهاي غيرمشاع بانك پاسارگاد با رشد 103 درصدي رقم 2898.5 ميليارد تومان بوده است. مجموع درآمدهاي وپاسار طي اين مدت با رشد 77 درصدي در حالي 2990 ميليارد تومان گزارش شده كه اين رقم در پايان شهريور ماه سال گذشته 1693.5 ميليارد تومان بوده است. بانك پاسارگاد طي 6 ماهه نخست امسال سود خالص خود را با رشد 288 درصدي به 1048.2 ميليارد تومان افزايش داده و موفق به شناسايي 205 ريال سود خالص به ازاي هر سهم طي اين مدت شده است. بررسي اطلاعات ترازنامه‌اي شركت حكايت از رشد 9 درصدي دارايي‌هاي وپاسار دارد كه در بخش دارايي‌ها، افزايش 64 درصدي ساير حساب‌ها و اسناد پرداختني و ثبت رقم 9512.5 ميليارد تومان و رشد 15 درصدي تسهيلات اعطايي با اشخاص غيردولتي غير از بانك‌ها و ثبت رقم 69818.5 ميليارد تومان همچنين رشد 6 درصدي سرمايه‌گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار و ثبت رقم 3034.8 ميليارد تومان و افزايش 8 درصدي سرمايه‌گذاري در املاك قابل توجه است. مطالبات از بانك‌هاي مركزي با رشد 17 درصدي و مطالبات از بانك‌ها و ساير موسسات اعتباري نيز با رشد 9 درصدي مواجه شده است. رشد 10 درصدي سپرده‌هاي ديداري و مشابه كه 3807.3 ميليارد تومان گزارش شده، كاهش 34 درصدي سپرده‌هاي پس‌انداز و رشد 12 درصدي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار نيز در بخش بدهي‌ها قابل توجه است.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون