• ۱۴۰۲ سه شنبه ۱۶ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4639 -
  • ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۶ ارديبهشت

پاسخ مديرعامل سازمان بيمه سلامت به «اعتماد» درباره تكليف نامعلوم منابع6 ساله بيمه درمان اعتياد

حتما اين ارقام به خزانه برگشته است

از سال 92 نحوه هزينه‌كرد بودجه بيمه درمان اعتياد در وزارت تعاون مورد سوال بود. آيا حالا كه اعتبارات اين طرح به وزارت بهداشت بازگشته، مي‌توانيم مطمئن باشيم كه اين بودجه براي درمان اعتياد اقشار نيازمند هزينه خواهد شد؟ شنيده مي‌شد كه ظرف 7 سال گذشته اين اعتبار در وزارت تعاون، تخصيص داده شد اما در محلي غير از بيمه درمان اعتياد هزينه شد.

50 ميليارد تومان بودجه براي بيمه درمان معتادان اختصاص يافته كه گفته شده با اين رقم، از سال 99 فقط خدمات سرپايي پوشش داده شود. البته هزينه خدمات سرپايي درمان اعتياد، حدود 15 ميليارد تومان و حداكثر، 20 ميليارد تومان خواهد بود. اما باقي اين اعتبار، امكان مفقود شدن ندارد چون مابقي اعتبار يا به خزانه برمي‌گردد، يا با توجه به اعتبار مورد نياز ستاد مبارزه با مواد مخدر از حجم تخصيص كم خواهد كرد. البته ما چندان هم راغب به دريافت اين اعتبار نبوديم و به ستاد اعلام كرديم كه اين اعتبار را به ستاد برمي‌گردانيم و خودشان بيمه درمان اعتياد را اجرا كنند اما پيشنهاد ستاد اين بود كه مسووليت، با ما باشد. اما اين اعتبار، حتي اگر اين طرح اجرا هم نشود، امكان گم شدن ندارد و هر سال هم به خزانه بازگشته. علاوه بر اينكه وقتي تكليف مي‌كنند از اين اعتبار، فقط براي خدمات سرپايي درمان اعتياد هزينه شود، امكان هزينه‌كرد براي خدمات بيشتر يا حتي در محل‌هاي ديگر وجود ندارد. من مدير مالي هستم و مي‌دانم كه اين كار، در هر نهادي اتفاق بيفتد، تخلف و بنابراين غيرممكن است.

اما گزارش‌هاي غيررسمي مي‌گويد در فاصله سال‌هاي 92 تا 97، اعتبارات بيمه درمان اعتياد براي جبران كسري وزارت تعاون هزينه شد.

البته قانونگذار اجازه داده كه دستگاه اجرايي 10 درصد اعتبارات تخصيصي را به نحوي جابه‌جا كند كه اين رقم هم، چندان قابل توجه نخواهد بود. اما من از اتفاقات مطرح در وزارت تعاون بي‌خبرم و فقط مي‌توانم بگويم كه ما در سازمان بيمه سلامت، نمي‌توانيم خلاف تكليفي كه براي اين اعتبار مشخص شده عمل كنيم به اين معنا كه تكليف ما، هزينه‌كرد براي خدمات سرپايي است اما اگر خدمات بستري هم در قالب مصوبه مجوز گرفت، اين خدمات را هم با اين اعتبار پوشش مي‌دهيم.

شما پيش‌بيني مي‌كنيد كه حداكثر رقم مورد نياز براي ارايه خدمات سرپايي درمان اعتياد، 15 ميليارد تومان خواهد بود. اين رقم براي چه جمعيتي هزينه مي‌شود چون در سال 92 مقرر بود كه 140 هزار نفر و شامل كودكان، زنان و معتادان بي‌بضاعت، اولين گروه هدف باشند.

تا امروز هم درمان اعتياد براي معتادان بي‌بضاعت رايگان بوده و حتي اعلام كرديم براي ارايه خدمات بيمه‌اي درمان اعتياد به معتادان بي‌بضاعت، نيازي به انجام آزمون وسع و تاييد وزارت تعاون نيست و جمعيت هدف كه همان افراد بي‌بضاعت هستند، در اولين نوبت ارايه بيمه درمان اعتياد، تمام خدمات را به صورت رايگان دريافت خواهند كرد. 

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون