• ۱۴۰۲ پنج شنبه ۹ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4659 -
  • ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ خرداد

اعتبارات و اطفاي حريق

بسمه‌تعالي
مدير مسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و احترام
 مطلبي با عنوان «بدهي سازمان جنگل‌ها به وزارت دفاع و عدم تامين بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه به گسترش آتش‌سوزي منجر شد، خسارتي معادل هزار بالگرد» در مورخ 11/3/1399 در آن روزنامه منتشر شده، خواهشمند است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود:  سازمان برنامه و بودجه با رد اظهارات نادرست اعلام كرد:  طي سال‌هاي  1399-1396 ،2984 ميليارد ريال اعتبارات براي اقدامات پيشگيرانه اطفاي حريق  در عرصه‌هاي منابع طبيعي كشور تخصيص يافته است . 

ًآتش‌سوزي‌ها در عرصه‌هاي منابع طبيعي و پارك‌هاي ملي كشورمان همانند ساير مناطق مستعد در كشورهاي ديگر، با توجه به شرايط اقليمي و پوشش گياهي آنها خواه به صورت طبيعي، يا به‌طور سهوي و عمدي توسط اشخاص و بهره‌برداران محلي رخ مي‌دهند. اين پديده در سال‌هايي كه رطوبت نسبي زمين تحت‌تاثير بارندگي‌ها افزايش مي‌يابد، با توجه به افزايش تراكم پوشش گياهي، شدت بيشتري پيدا مي‌كند. از طرف ديگر به منظور پيشگيري، كنترل و اطفاي آنها نيز شيوه‌هاي مختلفي از جمله اعمال برخي شيوه‌هاي مديريتي نظير ايجاد آتش‌سوزي‌هاي مصنوعي كنترل شده و احداث آتش‌بر و... وجود دارد كه متاسفانه در كشور ما كمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. با اين‌حال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور‌ با توجه به وجود منابع اعتباري در قالب رديف‌هاي اعتباري طرح‌هاي مختلف صيانتي مربوط در مناطق جنگلي زاگرسي، ارسباران و شمال كشور و مديريت پايدار مراتع كشور، ضرورت دارد با استفاده از ظرفيت نيروهاي حفاظتي مربوط در قالب گشت و مراقبت و همچنين سازمان حفاظت محيط زيست از طريق نيروهاي محيط‌بان مستقر در محل، بسياري از آتش‌سوزي‌ها را در حداقل زمان ممكن كنترل ‌نمايند.  در خصوص اطفاي حريق‌هاي رخ داده در عرصه‌هاي طبيعي، با توجه به مسووليت سازمان‌هاي جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و همچنين سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص پارك‌هاي ملي و مناطق حفاظت شده طبيعي مربوط، همه ساله در قالب رديف‌هاي مختلف اعتباري در قانون بودجه سنواتي منابع اعتباري مورد نياز پيش‌بيني و در اختيار دستگاه اجرايي در چارچوب منابع و درآمدهاي وصولي و امكانات دولت قرارداده مي‌شود.
براي اطفاي حريق علاوه بر شيوه‌هاي زميني، استفاده از اطفاي هوايي نيز با استفاده از هواپيما و بالگرد در برخي از كشورها مرسوم مي‌باشد. ليكن در كشور ما اين شيوه با توجه به هزينه‌هاي مترتب بر آن و كمبود منابع و تجهيزات، به صورت محدود با توجه به شرايط پستي و بلندي‌هاي مناطق وقوع حريق، اغلب به منظور شناسايي و هلي‌برد نيروها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در خصوص تامين اعتبار مورد نياز براي خريد بالگرد توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري، يا سازمان حفاظت محيط زيست قابل ذكر است در حال حاضر در مجموعه وزارت جهاد كشاورزي شركت هواپيمايي خدمات ويژه با داشتن چندين هواپيما، مي‌تواند به عنوان بازوي پشتيبان جهت انجام عمليات سم‌پاشي عليه آفات و بيماري‌ها و براي اطفاي حريق در عرصه‌هاي منابع طبيعي مورد استفاده قرار گيرد.
- وضعيت اعتبارات اختصاص يافته براي پيشگيري و اطفاي حريق
اعتبارات طرح‌هاي عمراني
1- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور:  طي سال‌هاي 1399-1396 در قالب طرح تامين تجهيزات يگان حفاظت و اطفاي حريق (به شماره طبقه‌بندي (130602001) جمعاً مبلغ 1050 ميليارد ريال به منظور خريد تجهيزات اختصاص يافته است.
2- سازمان حفاظت محيط زيست: طي سال‌هاي 1399-1396 در قالب اجراي طرح‌هاي مرتبط محيط زيستي به منظور اقدامات پيشگيري و اطفاي حريق جمعا مبلغ 250 ميليارد ريال پرداخت شده است.
اعتبارات جاري
 طي سال‌هاي 1399- 1396 در قالب رديف متفرقه هزينه‌اي، تحت عنوان هزينه‌هاي اطفاي حريق جنگل‌ها و مراتع جمعا مبلغ 144 ميليارد ريال و همچنين از محل اعتبارات حوادث غيرمترقبه موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران جمعا مبلغ 140 ميليارد ريال اختصاص يافته است.
اعتبار از محل تسهيلات 
علاوه بر موارد مندرج در قوانين بودجه سنواتي، در چارچوب ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين‌نامه اجرايي آن نيز مبلغ 1400 ميليارد ريال (1000 ميليارد ريال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و مبلغ 400 ميليارد ريال سازمان حفاظت محيط زيست) در سال 1396-1397 به منظور تهيه و تامين تجهيزات مورد نياز از جمله حفاظتي و اطفاي حريق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط زيست در قالب تفاهمنامه فيمابين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان برنامه و بودجه كشور، يك موسسه اعتباري به دستگاه‌هاي مذكور تامين و پرداخت شده است. با توجه به موارد فوق‌الذكر طي سال‌هاي اخير بيش از 284 ميليارد ريال اعتبارات هزينه‌اي (از محل منابع رديف‌هاي متفرقه و اعتبارات حوادث غيرمترقبه) و2700 ميليارد ريال اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط زيست براي تامين هزينه‌ها و تهيه تجهيزات مورد نياز از جمله تجهيزات حفاظتي و اطفاي حريق توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت شده است.  شايان ذكر است اعتبار مصوب سال 1399 براي اين منظور مبلغ 114 ميليارد ريال اعتبار هزينه‌اي و 465 ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بوده است كه تاكنون جمعا مبلغ 495 ميليون ريال معادل 85.5 درصد آن تخصيص يافته است. قابل ذكر است رييس محترم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور از همكاري‌هاي سازمان برنامه و بودجه طي نامه شماره 6088 مورخ 11/3/1399 كشور تقدير و تشكر شده است.
مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل

 

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون