• ۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4888 -
  • ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۵ اسفند

دوقطبي‌سازي خطرناك

فروزان آصف نخعي

در شرايطي كه منافع و امنيت ملي ايران اقتضا مي‌كند تا كارگر و كارفرما و نمايندگان آنان بر سر حداقل دستمزد در مناسبات سه‌جانبه‌گرايي به تفاهم برسند، صداوسيما اما در برنامه «پوشش» خود توسط مهمان برنامه حداقل مزد يكسان  در سراسركشور را مخالف بهره‌وري توليد دانسته و از مزد منطقه‌اي دفاع كرده است. اين در حالي است كه به گفته توفيقي يكي از اعضاي شوراي عالي كار در كميته مزد تاكيد دارد كه تنها پژوهش معتبر كه توسط موسسه پژوهش‌هاي عالي سازمان تامين اجتماعي به پيشنهاد روابط كار وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي انجام شده، نشان مي‌دهد كه زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي مزد منطقه‌اي و مزد صنوف در شرايط كنوني در كشور فراهم نيست.  امروزه كارگران و كارفرمايان كه جلودار خط مقدم توليد در برابر تحريم‌هاي كمرشكن و شرايط سخت كرونايي به شمار مي‌روند از عملكرد تفرقه‌افكنانه صداوسيما  جز تضعيف  بنيه ملي در مقاومت همه‌جانبه تلقي ديگري نمي‌توان از آن به عمل آورد. اگر نبود آگاهي روزافزون كارگران و كارفرمايان كه بهبودي اوضاع وابسته به ايجاد شرايط تعاملي نوين در عرصه داخلي، منطقه‌اي و جهاني است، اين دو قطبي‌هاي كاذب مي‌توانست اوضاع را بسيار وخيم‌تر از آنچه هست، كند.  بسيار به‌جا بود اگر صداوسيما به جاي شعله‌ورسازي تضاد كارگر و كارفرما بر دستور مقام رهبري در ايجاد تامين اجتماعي فراگير تاكيد مي‌كرد؛ نظامي كه  از منظر كارگر بيمه شده به فقرزدايي و تداوم عزت‌نفس كارگر، تامين سلامتي جسمي و روحي، شكل دادن به امنيت فردي و خانوادگي از تولد تا مرگ منتهي مي‌شود.  از منظر كارفرما به ايجاد محيط سالم و كاهش تنش ميان كارگر و كارفرما، توليد بيشتر و ضايعات كمتر، افزايش بهره‌وري، تامين سلامت فكري، روحي و جسمي براي كارگر متحقق مي‌شود. از منظر دولت به شكل دادن توليد ناخالص ملي بيشتر، تامين امنيت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نظامي بيشتر، ايجاد همبستگي و مشاركت بيشتر، افزايش رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي و درنهايت به توسعه پايدار كشور منجر مي‌شود.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون