• ۱۴۰۲ يکشنبه ۲۱ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4995 -
  • ۱۴۰۰ يکشنبه ۱۷ مرداد

كاهش ۱۲،۷ درصدي تعداد چك‌هاي برگشتي

طبق آمار بانك مركزي، نسبت تعداد و ارزش چك‌هاي برگشتي در خرداد ۱۴۰۰ به ترتيب برابر با ۹.۷ درصد و ۱۲.۵ درصد است. هر چند تا سال ۱۳۹۶ برگشت چك به حدي بود كه بسياري از صاحبان كسب و كار را با مشكل مواجه مي‌كرد، اما با اصلاح قانون چك در سال ۱۳۹۷، نرخ برگشت چك در سال‌هاي متوالي كاهش پيدا كرد.

كاهش چك‌هاي برگشتي در خردادماه
طبق آخرين آماري كه بانك مركزي مطابق روند هر ماه خود ارايه داده است، در خرداد ماه ۱۴۰۰، ۸ ميليون فقره چك صادر شده كه ارزش آنها در مجموع برابر با ۲۲۲.۶ هزار ميليارد تومان است. اين در حالي است كه ۷۷۳ هزار فقره چك به ارزش ۲۸ هزار ميليارد تومان برگشت خورده است. بنابراين نسبت تعداد چك‌هاي برگشتي به مبادله شده برابر ۹.۷ درصد و نسبت ارزش چك‌هاي برگشتي به مبادله شده برابر با ۱۲.۵ درصد است. در مقايسه با خرداد ماه سال گذشته كه نسبت تعداد و ارزش چك‌هاي برگشتي به مبادله شده به ترتيب برابر با ۱۱.۱ و ۱۲ درصد بوده است، در نتيجه خرداد امسال نسبت تعداد چك‌هاي برگشتي با كاهش ۱۲.۷ درصدي و نسبت ارزش چك‌هاي برگشتي با افزايش ۴.۲ درصدي همراه بوده است. با اين حال، همچنان نسبت به قبل از اصلاح قانون چك و در سال ۱۳۹۶، نسبت تعداد و ارزش چك‌هاي برگشتي با كاهش ۳۹.۴ و ۴۵.۷ درصدي همراه است. علاوه بر اين، در يك‌سال منتهي به خرداد ۱۴۰۰ و يك‌سال منتهي به خرداد ۱۳۹۹، نسبت ارزش چك‌هاي برگشتي به مبادله‌ شده به ترتيب برابر با ۱۱.۱ و ۱۱.۹ درصد بوده است كه با مقايسه اين آمار، كاهش ۶.۷ درصدي در اين دوره زماني مشاهده مي‌شود. همچنين با در نظر گرفتن نسبت تعداد چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در يك‌سال منتهي به خرداد ۱۴۰۰ و يك‌سال منتهي به خرداد ۱۳۹۹، نسبت تعداد چك‌هاي برگشتي به مبادله ‌شده به ترتيب برابر با ۸.۷۸ و ۱۰ درصد خواهد شد. بنابراين مشاهده مي‌شود كه در اين دوره زماني هم كاهش ۱۲.۲ درصدي اتفاق افتاده است.
افزايش چك‌هاي برگشتي در ارديبهشت ماه
اين در حالي است كه در ارديبهشت ماه تعداد چك‌هاي برگشتي رشد داشت، براساس آمار بانك مركزي، حدود ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار فقره چك به ارزشي حدود ۱۹۴۳ هزار ميليارد ريال در ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در كل كشور مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتيب ۷.۶ و ۳۱.۳ درصد افزايش نشان مي‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار فقره چك به ارزشي بيش از ۹۳۲ هزار ميليارد ريال مبادله شد. در ارديبهشت ماه سال جاري ۴۷.۸ درصد از تعداد چك‌هاي مبادله‌اي كل كشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوي مبادله شده است كه به ترتيب با ۲۹ درصد، ۱۱.۱ درصد و ۷.۷ درصد بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنين ۶۱.۱ درصد از ارزش چك‌هاي فوق در سه استان تهران (۴۸ درصد)، اصفهان (۷.۱ درصد) و خراسان رضوي (۶ درصد) مبادله شده است كـه بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان‌ها دارا بوده‌اند.

چك‌هاي وصولي
بيش از ۶ ميليون و ۸۰۰ هزار فقره چك به ارزشي حدود ۱۷۱۱ هزار ميليارد ريال در ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در كل كشور وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۶.۷ و ۲۹.۵ درصد افزايش نشان مي‌دهد. از كل تعداد و مبلغ چك‌هاي مبادله شده در ماه مذكور به ترتيب ۹۱ و ۸۸.۱ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چك‌هاي وصول شده در فروردين ماه ۱۴۰۰ به ترتيب معادل ۹۱.۸ و ۸۹.۳ درصد و در ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۹ به ترتيب برابر ۸۷.۵ و ۸۷.۷ درصد بوده است. در ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۰، در استان تهران حدود ۲ ميليون فقره چك به ارزشي حدود ۸۳۲ هزار ميليارد ريال وصول شد كه از نظر تعداد ۹۱.۶ درصد و از نظر ارزش ۸۹.۲ درصد از كل چك‌هاي مبادله‌اي وصول شده است.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون