• ۱۴۰۲ يکشنبه ۹ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5364 -
  • ۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر

ادامه از صفحه اول

وكلاي ملت  و حال ناخوش جامعه
افزون بر اين، گاهي در عرض خواسته‌هاي مردم گام برمي‌دارند. نمايندگان حتي اگر در شرايط مشاركت پايين مردم در انتخابات و با راي كمي به مجلس راه يافته باشند، وكيل مردم‌اند زيرا به نام مردم به كرسي مجلس دست يافته‌اند. بنابراين، وامدار مردم‌اند و انتظار مي‌رود به مطالبات مردم بپردازند و براي استقلال و سربلندي ايران به عنوان ميهن خود و موكلان‌شان بكوشند. از نمايندگان انتظار مي‌روند ذهن آگاه، چشم بينا و زبان گوياي جامعه و شهروندان باشند و براي آبادي جامعه و رفاه، آسايش، امنيت و آزادي شهروندان فروگذاري نكنند. با نگاهي به فعاليت سال‌هاي گذشته نمايندگان مجلس، مي‌توان گفت تعداد كمي از نمايندگان 
در راستاي ماموريت قانوني خود براي پيگيري امور جامعه گام برداشته‌اند و براي بخش قابل توجهي از نمايندگان، اهداف جناحي در مقايسه با انتظارات قانوني موكلان‌شان اولويت بيشتري داشته است. موضع‌گيري‌ها، بيانيه‌ها و برخي از طرح‌ها بيش از آنكه منافع جمعي و ملي جامعه را دربر داشته باشند، به پيگيري رويكرد جناحي بخشي از جامعه مي‌پردازند؛ اگرچه همين طرح‌ها به عنوان اهداف عمومي كليت جامعه دنبال مي‌شوند. زاويه پيدا كردن مواضع و رفتارهاي بخش قابل‌توجهي از نمايندگان با مصالح عمومي و ملي جامعه در چند سطح قابل‌توجه است: در زمينه شرايط اقتصادي، به دنبال ركود، تورم و گراني وضعيت معيشتي مردم به وضعيت اسفباري رسيده است. برخلاف نقدهايي كه به دولت قبل وارد مي‌شد و حتي با استفاده از همان نقدها برخي به سكان مجلس و دستگاه اجرايي رسيدند، امروزه كه شرايط سخت‌تر از دوره زماني دولت پيشين است، تلاش، تكاپو و حتي نقد و اعتراضي كه بر روند كارها اثر سازنده‌اي داشته باشد، از سوي بيشتر نمايندگان انجام نمي‌شود. سبد مصرفي خانوار به بدترين وضعيت خود در دوره پس از انقلاب رسيده است و وعده‌هاي داده شده در زمينه اقتصادي عملي نشدند. در زمينه سياست خارجي به ويژه رابطه با شرق و نزديكي بي‌سابقه و زيانبار با روسيه در گيرودار جنگ تهاجمي عليه اوكراين؛ آنچه از بيشتر نمايندگان شنيده شد، رويكرد تاييد و حمايت بود. در زمينه احياي برجام نيز مواضع تندي از درون مجلس عليه برجام نواخته ‌شد و در عمل به واقعيت اثر زيانبار تحريم‌ها بر زندگي مردم توجه نگرديد. در زمينه اعتراضات و ناآرامي‌هاي داخلي كه جامعه را ملتهب ساخته است، به جاي اينكه نمايندگان تلاشي براي فرونشاندن التهاب به‌كار ببندند، برخي از آنان به موضع‌گيري‌هاي تند و تحريك‌كننده روي آوردند كه به سهم خود مي‌تواند به گسترش التهابات بينجامد. در اينجا انتظار مي‌رفت نمايندگان، دست‌كم با رويكرد ميانجيگرانه بين مردم معترض و حاكميت، از بروز خشم و خشونتِ بيشتر بكاهند. نمايندگان از هر طيف و جناحي، در درجه نخست وكلاي ملت‌اند و بايسته است به انتظارات قانوني از اين جايگاه، برابر سوگند آغازين كار خود در مجلس و همچنين وعده‌هايي كه در هنگامه انتخابات به موكلين خود داده‌اند، پايبند باشند.


مسائل آب  در غرب  استان تهران

بيشترين ميزان افت آب زيرزميني در شمال دشت (شهرستان‌هاي شهريار و شهرقدس كه تمركز باغات و زمين‌هاي كشاورزي وجود دارد) روي داده است. رابطه قابل توجهي بين ميزان بارندگي و تراز آب زيرزميني در دشت وجود دارد و بهره‌برداري بي‌رويه از آبخوان و برداشت‌هاي نامنظم و نقطه‌اي باعث ايجاد بي‌نظمي در روند تغييرات سطح آب پيزومترها شده‌اند. طرح انتقال آب سطحي به شهرستان شهريار آغاز شده است. در مجموع ۹ مخزن ذخيره آب شرب با حجم ۴۴ هزار متر مكعب در شهر شهريار وجود دارد و براي رسيدن به حد مطلوب نياز است ۵۰ هزار متر مكعب ساخته و وارد مدار بهره‌برداري شود و همچنين طول خطوط شبكه آبرساني توزيع و خط انتقال در شهر شهريار ۴۵۷كيلومتر است. با تصفيه فاضلاب و استحصال و بازچرخاني آن به‌صورت آب پاك، اولين و موثرترين اتفاق ممكن، جلوگيري از آلودگي آب‌هاي سطحي و زيرزميني هست. ازآنجايي‌كه فاضلاب توليدي يا در جوي‌ها و نهرها، مسيل‌هاي درون‌شهري يا قنات‌ها و كاريزهاي زيرزميني رهاسازي مي‌شود يا به چاه‌هاي جذبي ريخته مي‌شود، عمل محيط آب‌هاي سطحي حاصل از نزولات آسماني يا سفره‌هاي زيرزميني را آلوده مي‌كند. اشتراك‌هاي غيرمجاز در شهر با ايجاد عدم تعادل فشار در شبكه توزيع به علت غيربرنامه‌اي بودن انشعابات، موجب احتمال نشت آلاينده‌ها به شبكه در هنگام كاهش فشار شبكه نيز مي‌شوند. از ابتداي سال 1401 تا آبان ماه ۶۰۰ رشته انشعاب آب غيرمجاز توسط آبفاي شهر شهريار شناسايي و جمع‌آوري شده و متخلفين به مراجع قضايي معرفي شده‌اند كه از اين تعداد ۳۴۵ رشته پس از اخذ جرايم قانوني تبديل به مجاز شده‌اند!  چاه‌هاي واقع در قسمت شمالي محدوده دشت شهريار بسيار عميق‌تر از قسمت جنوبي هستند. كاهش سطح آب در شمال و غرب نسبت به جنوب و شرق منطقه شديدتر بوده است. كانون زلزله با بزرگاي 5، 2 ملارد در 29-آذر-1396 در مجاورت پهنه دشت شهريار قرار داشت كه طي حداقل سه دهه ماقبل آن نيز تنش‌هاي زمين‌ساختي را در دو سوي گسل ماهدشت- جنوب كرج افزايش داد و چنانچه گسل‌هاي شمال تهران يا جنوب اشتهارد آماده حركت باشند، احتمال فعاليت آنها نيز افزايش ‌يافته است. گسل ماهدشت- جنوب كرج در زلزله 29 آذر 1396 افزايش تنشي در حدود 5بار (5 اتمسفر، 500 كيلوپاسكال) را در دو انتهاي گسل وارد نمود. تغيير تنش در اثر فرونشست دشت شهريار تنشي حدود سالانه حدود يك بار به پيرامون دشت طي سه دهه گذشته به ويژه بر پهنه گسل‌هاي ماهدشت - جنوب كرج و گسل شمال تهران وارد كرده است. آخرين بررسي‌ها نشان داده كه حداقل رخداد زلزله 29 آذر 1396 را مي‌توان به تحريك گسل ماهدشت-جنوب كرج در اثر فرونشست زمين مربوط دانست. علل فرونشست متنوع است. تراكم هيدروليكي، استخراج زيرزميني و خروج سيالات (آب‌هاي زيرزميني، نفت، زمين گرمايي) بخشي از اين علل هستند . متراكم شدن سامانه‌هاي آبخوان حساس ناشي از پمپاژ بيش از حد آب زيرزميني بزرگ‌ترين علت فرونشست در استان تهران است. افزايش لرزه‌خيزي مشاهده‌شده در مقايسه با مقياس معمول زمان زمين‌شناسي بسيار سريع و در كوتاه‌مدت رخ مي‌دهد. در اين منطقه مايعات تخليه شده فشار منفذي را در در عمق تغيير مي‌دهد و تنش موثر در امتداد گسل‌هاي لرزه‌اي را عوض مي‌كند و باعث افزايش فعاليت لرزه‌اي مي‌شوند. از پيامدهاي ناشي از افت سطح آب زيرزميني فرونشست زمين در دشت شهريار و ملارد و فعال شدن مجدد گسل‌هاي فعال اين پهنه است. اين فرآيند بدون شك بر سازه‌هاي زيربنايي مهم‌ترين اثر‌ها را طي دو دهه گذشته وارد كرده است. آمار چاه‌هاي آب موجود و مشخصات سفره آبخوان و ژرفاي سطح آب زيرزميني، نشانگر ميزان برداشت سالانه است. تا سال 1389 ميزان برداشت سالانه از دشت شهريار حدود 34 ميليون متر مكعب در سال و در سال 1396 از سوي شركت آب منطقه‌اي استان تهران بيلان منفي دشت تهران نيز سالانه 30 ميليون متر مكعب مشخص شد. تصفيه‌خانه فاضلاب جنوب تهران سالانه 280 ميليون مترمكعب فاضلاب را تصفيه مي‌كند كه 50 ميليون مترمكعب آن از طريق آبرساني، مجدد به آب زيرزميني برمي‌گردد. با نگاهي كاملا اوليه مي‌توان برآورد كرد كه سالانه دست‌كم 15 ميليون مترمكعب بيلان منفي دشت‌هاي تهران و شهريار برقرار است. اين بيلان منفي، موجب فرونشست زمين به ميزان‌هاي مختلف در حد بيشينه 25 سانتي‌متر در سال است. بهره‌برداري ادامه‌دار از آب زيرزميني و البته ورود مجدد آب بر اثر آبياري و بنابراين تغييرات تنش بر اثر بارگذاري و باربرداري از لايه‌هاي آبرفتي در پيرامون گسل‌هاي پرديسان، رباط‌كريم و ماهدشت- جنوب كرج است.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون