• ۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5634 -
  • ۱۴۰۲ سه شنبه ۳۰ آبان

توسعه مشاركت در آموزش و پرورش... -2

سيدجواد حسيني

اقدامات ملي:

٤. برنامه‌ريزي براي زمينه‌سازي و نهادينه كردن انس با نماز جماعت و مسجد و احياي كاركردهاي فرهنگي اجتماعي آن متناسب با نيازهاي زمان و مخاطبان. (٣)

١٤. ساماندهي و حمايت هدفمند و هم‌افزا از ظرفيت‌هاي آموزشي، پژوهشي، تبليغي، رسانه‌اي و هنري جهت احيا، بازتوليد و ارتقاي كاركردهاي شعائر، نمادها و آيين‌هاي اسلامي، ايراني و انقلابي. (٥)

راهبرد كلان 3

تبيين، تشكيل، تحكيم، تعالي و ايمن‌سازي خانواده

اقدامات ملي:

١٧. تعامل با نهادهاي بين‌المللي مرتبط با كودكان جهت بازنگري و تاثيرگذاري در قوانين و مقررات بين‌المللي مربوطه. (٣-٩)

١٨. ساماندهي، توسعه، عمق‌بخشي و حمايت از توليد و عرضه محصولات فرهنگي، هنري، تبليغي و آموزشي خانواده مبتني بر ارزش‌ها و آموزه‌هاي اسلامي و مرتبط با اهداف اين مصوبه. (٤، ٢، ٣ و ٥)

36. توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي كاربردي و توسعه‌اي در مراكز علمي و پژوهشي و تقويت مشاركت كمي و كيفي نهادها و تشكل‌هاي دولتي و غيردولتي كودكان براي بهبود شرايط كودكان در كشور. (٣-٩)

راهبرد كلان 6

انسجام‌بخشي و تقويت مشاركت فراگير و نظام‌مند نهاد خانواده، نظام تعليم و تربيت، سازمان‌هاي اجتماعي و اداري و ساير نهادهاي مرتبط در گسترش نظم و انضباط، قانون‌گرايي و احساس امنيت عمومي و ظرفيت‌سازي و فرهنگ‌سازي براي رفع موانع فرهنگي، ساختاري و رفتاري.

اقدامات ملي:

٤. گسترش نظام‌مند و هدفمند سازمان‌هاي مردم‌نهاد براي تقويت فرهنگ پيشگيري از جرم و بروز آسيب‌هاي اجتماعي با تاكيد بر دستگاه‌هاي فرهنگساز كشور همچون صدا و سيما، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه و ساير رسانه‌هاي گروهي. (١، ٣ و ٦)

راهبرد كلان 12

بازنگري و اصلاح اهداف و كاركردهاي فرهنگي نظام‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مبتني بر نقشه مهندسي فرهنگي كشور.

راهبرد ملي

٦. حمايت از تاسيس، گسترش، توانمندسازي و متناسب‌سازي دستگاه‌ها، نهادها و شبكه‌هاي فرهنگي اجتماعي (دولتي، عمومي و مردمي) با رويكرد اسلامي، انقلابي و ارتقاي سطح مشاركت آنها در تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و اجراي فعاليت‌هاي فرهنگي كشور.

اقدامات ملي:

١. برنامه‌ريزي براي نهادينه‌سازي روحيه تعاون، مشاركت و مسووليت‌پذيري در نظام‌هاي مختلف جامعه.

٢. تقويت نهادهاي عمومي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد و رفع موانع ساختاري، قانوني، اداري و اجتماعي ايجاد و فعاليت و مشاركت نظام‌مند آنها در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي كشور.

٣. واگذاري نظام‌مند فعاليت‌هاي غيرحاكميتي بخش‌هاي مختلف جامعه به نهادهاي عمومي و تشكل‌هاي مردمي متناسب با ظرفيت و كاركردها و نظارت موثر بر عملكرد آنها.

٤. طراحي و اجراي سازوكارهاي نظارت سازمان يافته عمومي و تشكل‌هاي مردمي بر فعاليت دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و پاسخگويي نهادها، دستگاه‌ها و مسوولان در حوزه‌هاي مختلف.

3- سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش

سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در فصول1-2-3-4 و 5 و راهبردهاي كلان و هدف‌هاي عملياتي و راهكار‌هاي عملي توسعه مشاركت‌ها در آموزش و پرورش را مورد توجه قرار داده و تشويق و ترويج مي‌كند.

در فصل اول بيانيه ارزش‌ها و در بند 14ـ ارتقاي جايگاه و نقش تربيتي خانواده و مشاركت اثربخش آن با نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي در بند 23ـ مسووليت‌پذيري همه‌جانبه، مشاركت اجتماعي و داشتن روحيه جمعي و مهارت مورد نياز جامعه را به صراحت بيان مي‌دارد.

در فصل دوم و در بيانيه ماموريت وزارت آموزش و پرورش مهم‌ترين نهاد تعليم و تربيت رسمي عمومي، متولي فرآيند تعليم و تربيت در همه ساحت‌هاي تعليم و تربيت، قوام‌بخش فرهنگ عمومي و تعالي‌بخش جامعه اسلامي بر اساس نظام معيار اسلامي، با مشاركت خانواده، نهادها و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي است.اين نهاد ماموريت دارد با تاكيد بر شايستگي‌هاي پايه، زمينه دستيابي دانش‌آموزان در سنين لازم‌التعليم طي 12 پايه (چهار دوره تحصيلي سه ساله) تحصيلي به مراتبي از حيات طيبه در ابعاد فردي، خانوادگي، اجتماعي و جهاني را به صورت نظام‌مند، همگاني، عادلانه و الزامي در ساختاري كارآمد و اثربخش فراهم سازد. انجام اين مهم نقش زيرساختي در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي خواهد داشت.

و در فصل سوم چشم‌اندازـ مبتني بر رويكرد مديريتي نقدپذير، مشاركت‌جوـ داراي پيوند موثر با موضوعات و مسائل جامعه در مقياس محلي، منطقه‌اي و ملي با حضور فعال در حيات اجتماعي معرفي شده است همچنين در فصل چهارم و در هدف‌هاي كلان در بند 5ـ افزايش مشاركت و اثربخشي همگاني به ويژه خانواده در تعالي نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي مورد تاكيد قرار گرفته است.

فصل پنجم سند تحول بنيادين و در راهبردهاي كلان بند 10- ارتقاي جايگاه نظام تعليم و تربيت كشور به عنوان مهم‌ترين نهاد تربيت نيروي انساني و مولد سرمايه اجتماعي و اعمال سياست‌هاي مصوب و هدايت و نظارت بر آن، از پيش‌دبستاني تا دانشگاه به عنوان امر حاكميتي با توسعه مشاركت همگاني (هدف كلان 2، 4 و 5) مشاركت در كانون توجه است.

همچنين در بند 11- بر ارتقاي معرفت و بصيرت ديني، انقلابي و سياسي براي رشد و تعالي معنوي و اخلاقي معلمان و دانش‌آموزان و مشاركت براي ارتقاي معنوي خانواده تاكيد شده است. (هدف‌هاي كلان 5 و 4، 2، 1)

در بخش هدف‌هاي عملياتي و راهكارها عملي نيز موضوع توسعه مشاركت در سند تحول بنيادين مورد توجه ويژه است. هدف‌هاي عملياتي و راهكارهاي ذيل آنها، لزوما از تناظر يك به يك با هدف‌هاي كلان برخوردار نيستند. از اين‌رو، برخي هدف‌هاي عملياتي و نيز راهكارهاي ذيل يك هدف كلان، ممكن است با هدف كلان ديگري نيز مرتبط باشند. با توجه به اين‌گونه ارتباط‌ها، هر راهكار، براي هدفي كه ذيل آن آمده است، جنبه اصلي و براي برخي هدف‌هاي ديگر جنبه مكمل دارد. هنگام عملياتي كردن احكام اين سند، لازم است در تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت و كوتاه‌مدت اين‌گونه پيوستگي‌ها مورد توجه قرار گيرد.

1- پرورش تربيت‌يافتگاني با درك مفاهيم اجتماعي و سياسي و «احترام به قانون» و انديشه‌ورزي در آنها، شايستگي رويارويي مسوولانه و خردمندانه با تحولات اجتماعي و سياسي را كسب مي‌كنند و با رعايت وحدت و تفاهم ملي، در دفاع از عزت و اقتدار ملي مي‌كوشند و با روحيه مسووليت‌پذيري و تعالي‌خواهي و برخوردار از مهارت‌هاي ارتباطي، در حيات خانوادگي و اجتماعي (در سطوح محلي تا جهاني) با رعايت اصول برگرفته از نظام معيار اسلامي، مشاركت موثر دارند.

ادامه دارد

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون