• ۱۴۰۱ پنج شنبه ۵ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 3311 -
  • ۱۳۹۴ شنبه ۱۷ مرداد

«اعتماد» گزارش مي‌دهد

گردش 521 هزار ميلياردي خريد اينترنتي در يك سال

گروه اقتصادي |تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از ميزان تراكنش‌هاي شاپرك از حجم تجارت الكترونيكي در ايران حاكي از افزايش سهم تراكنش‌هاي اينترنتي در كشور دارد.

آمارهاي جديد بانك مركزي از تراكنش‌هاي شبكه شاپرك در بخش اينترنت كه حاكي از افزايش خريدهاي اينترنتي است نشان مي‌دهد كه ميزان تراكنش‌هاي خريد اينترنتي در اين شبكه به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزايش قابل توجهي يافته است.

بر اساس آمار بانك مركزي ميزان خريدهاي اينترنتي ثبت شده در فروردين 94 فقط در تهران به عدد 9056228 ميليون ريال و در ساير استان‌ها به 3281235 ميليون ريال رسيده است، اين در حالي است كه در ماه مشابه سال قبل كل خريدهاي اينترنتي ثبت شده در تهران 10451264ميليون ريال و در ساير استان‌ها 59676468 ميليون ريال بوده است.

اين آمار در مورد ميزان تراكنش‌هاي ثبت شده براي ارديبشهت و خرداد 94 هم قابل توجه است، به گونه‌اي كه روال
فراز و فرودي تراكنش‌هاي خريد حتي در سه ماهه ابتداي سال نيز به خوبي مشهود است. ميزان تراكنش‌هاي اينترنتي ثبت شده براي ارديبهشت 94 در تهران به عدد 10931729 ميليون ريال و در ساير استان‌ها به 4108798 ميليون ريال رسيده است، اين ارقام در خرداد ماه نيز براي تهران به عدد 11361598 ميليون ريال و در ساير استان‌ها به 4019433 ميليون ريال رسيده است. بر اساس همين آمار بانك مركزي تراكنش‌هاي خريد اينترنتي در تهران در ارديبهشت 93 به عدد 27108648 ميليون ريال در تهران و در ساير استان‌ها به 15132636 ميليون ريال بوده است؛ اين اعداد در خرداد ماه 93 براي تهران 30026470 ميليون ريال و براي ساير استان‌ها 13686065 ميليون ريال بوده است.

يكي از نكات قابل توجه در آمارهاي بانك مركزي فراز و فرود خريدهاي اينترنتي در مقايسه سال‌هاي 92، 93 و سه ماهه ابتداي 94 است، بر اساس آمار بانك مركزي ميزان خريدهاي اينترنتي ثبت شده در فروردين 94 فقط در تهران به عدد 9056228 ميليون ريال و در ساير استان‌ها به 3281235 ميليون ريال رسيده است؛ اين در حالي است كه در ماه مشابه سال92 كل خريدهاي اينترنتي ثبت شده در تهران 731746ميليون ريال و در ساير استان‌ها 21385 ميليون ريال بوده كه نشان‌دهنده روال افزايشي خريدهاي اينترنتي است، هرچند كه در مقايسه با سال 93 ميزان خريدها در بازه زماني ذكر شده كاهش داشته است اما ميزان اين خريدها نسبت به دو سال گذشته روال افزايشي داشته كه حكايت از توجه به موضوع تجارت الكترونيك است.

اين آمار در مورد ميزان تراكنش‌هاي ثبت شده براي ارديبشهت و خرداد 94 هم قابل توجه است به گونه‌اي كه روال افزايش تراكنش‌هاي خريد حتي در سه ماهه ابتداي سال نيز به خوبي مشهود است. ميزان تراكنش‌هاي اينترنتي ثبت شده براي ارديبهشت 94 در تهران به عدد 10931729 ميليون ريال و در ساير استان‌ها به 4108798 ميليون ريال رسيده است، اين ارقام در خرداد ماه نيز براي تهران به عدد 11361598 ميليون ريال و در ساير استان‌ها به 4019433 ميليون ريال رسيده است. همين اعداد و ارقام در مقايسه با تراكنش‌هاي مشابه سال 92 هم قابل توجه است. تراكنش‌هاي خريد اينترنتي در تهران در ارديبهشت 92 به عدد 1140387 ميليون ريال در تهران و در ساير استان‌ها به 62652 ميليون ريال بوده است. اين اعداد در خرداد ماه 92 براي تهران 1060897 ميليون ريال و براي ساير استان‌ها 226203 ميليون ريال بوده است.

حجم تجارت الكترونيك كل كشور در فروردين ماه 92 به 753131 ميليون ريال بوده كه در فروردين ماه 94 به 12337463 ميليون ريال رسيده است. اين عدد در ارديبهشت ماه 92 از 1203039ميليون ريال در ارديبهشت 94 به 15040527ميليون ريال رسيده ودر نهايت از 1287100ميليون ريال در خرداد ماه 92 به 15381031 ميليون ريال در خردادماه 94 رسيده است .توسعه تجارت الكترونيك و فرهنگ خريد‌هاي اينترنتي چند سالي است كه با الزام قانون تجارت الكترونيك و در زير مجموعه وابسته به وزارت صنعت معدن تجارت- مركز توسعه تجارت الكترونيك - در حال پيگيري است. پيش از اين محمد گركاني‌نژاد، رييس مركز توسعه تجار الكترونيكي كشور حجم كل تجارت الكترونيك در سال 93 را بالغ بر 52 هزار ميليارد ريال اعلام كرده بود كل حجم تجارت الكترونيك در پايان سال 92 به عدد 139085377 ميليون ريال رسيده، اين رقم در پايان سال 93 به 521040422 ميليون ريال رسيده است كه رشد قابل توجهي داشته است.

 

بهمن و شهريور ركوردداران تراكنش اينترنتي

بانك مركزي در عين حال در گزارش ميزان تراكنش‌هاي شاپرك در سال 93 افزايش خريد اينترنتي در بعضي از ماه‌هاي سال قابل توجه است. اساس آمارهاي شاپرك ميزان تراكنش‌هاي اينترنتي در بهمن و شهريور ماه در تهران و ساير استان‌ها بيش از ماه‌هاي ديگر سال است. بر اين اساس ميزان تراكنش‌هاي اينترنتي در تهران در شهريور 93 در تهران 35618721ميليون ريال بوده كه اين رقم در شهرستان‌ها به 17645782 ميليون ريال رسيده است ولي يك‌باره در ماه بعد از آن يعني مهر ماه تراكنش‌ها با كاهش قابل توجه در تهران به 23815934 ميليون ريال و در شهرستان‌ها به 18417745 ميليون ريال رسيده است. نكته قابل توجه كاهش خريدها در تهران و افزايش آن در ساير استان‌ها در يك ماه است.

اين روال در بهمن ماه نيز صادق است به گونه‌اي كه ميزان خريدهاي اينترنتي در بهمن ماه در تهران به 37935057ميليون ريال و در ساير استان‌ها به 21688185ميليون ريال مي‌رسد. اما در اسفند ماه و همزمان با آغاز جشنواره‌هاي خريد اينترنتي كه به نظر مي‌رسد حجم خريد افزايش يابد ميزان تراكنش‌ها در تهران به 29038109 ميليون ريال و در ساير استان‌ها به 17869042 ميليون ريال مي‌رسد.

اين اعداد و ارقام در سال 92 نيز صدق مي‌كند به گونه‌اي كه در بهمن 92 خريد اينترنتي در تهران به عدد 27007402 ميليون ريال و در ساير استان‌ها به 9857837 ميليون ريال رسيده است؛ اين در حالي است كه اين اعداد در دي ماه براي تهران به 15381472 و براي ساير استان‌ها به 4645963 ميليون ريال بوده است و در ماه پاياني سال كه به نظر مي‌رسد با برگزاري نخستين جشنواره خريد اينترنتي رشد خريدهاي اينترنتي را شاهد باشيم ميزان خريدهاي اينترنتي در تهران به 20002735 ميليون ريال و در ساير استان‌ها به
8998647 ميليون ريال كاهش يافته است.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون