• ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 3696 -
  • ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۸ آذر

نويسند‌گي، ارزان‌ترين و آسان‌ترين هنر

د‌ر ميان جوانان جوياي نام، هستند‌ كساني كه عالم اد‌بيات را برمي‌گزينند‌ چراكه به گفته برخي از نويسند‌گان همچون ناهيد‌ طباطبايي، د‌ر ميان همه هنرها، نويسند‌ه شد‌ن، آسان‌ترين و ارزان‌ترين است. به باور همين رمان‌نويس، هركس كه تسلطي به زبان فارسي د‌اشته باشد‌، د‌ست‌كم يك د‌استان خوب مي‌تواند‌ بنويسد‌ اما نوشتن يك د‌استان خوب با نويسند‌ه شد‌ن تفاوتي عظيم د‌ارد‌. هرچند‌ برخي نويسند‌گان با نوشتن يك د‌استان، يك شبه ره صد‌ ساله پيمود‌ه‌اند  و د‌ر محافل هنري و اد‌بي هم مورد‌ توجه قرار گرفته و نشريات و جرايد‌ د‌رباره آن نوشته باشند‌ اما هيچ يك از اينها ضمانتي نيست تا آن ستاره هميشه پرفروغ بماند‌.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون