• ۱۴۰۲ شنبه ۱۳ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 3263 -
  • ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۹ خرداد

اجاره‌بها روي ريل گراني

گروه اقتصادي |شاخص بهاي مسكن اجاري در مناطق شهري ايران در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٣ به عدد 5/165 رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل معادل 7/2 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 4/14 درصد افزايش يافت. متوسط شاخص بهاي مسكن اجاري در سال ١٣٩٣ نسبت به متوسط سال قبل 6/15 درصد افزايش را نشان مي‌ دهد. شاخص بهاي مسكن اجاري در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٣ نسبت به سه ماهه قبل، در كليه استان‌هاي كشور افزايش يافت. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان يزد معادل 6/5 درصد بود و استان كهگيلويه و بويراحمد با 3/5 درصد و لرستان با 0/5 درصد افزايش در رده‌هاي بعدي قرار گرفتند. كمترين ميزان افزايش مربوط به استان سمنان معادل 5/1 درصد بود و استان‌هاي كرمانشاه با 7/1 درصد و البرز و خراسان جنوبي هر يك با 8/1 درصد در رده‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. شاخص فوق در استان تهران معادل 3/2 درصد افزايش داشته است.  همچنين شاخص بهاي مسكن اجاري در شهرهاي بزرگ در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٣ به عدد 2/165 رسيد كه نسبت به سه‌ماهه قبل برابر 7/2 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 3/14 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. متوسط شاخص مذكور در شهرهاي بزرگ در سال ١٣٩٣ نسبت به سال قبل معادل 6/15 درصد افزايش داشته است. همچنين شاخص بهاي مسكن اجاري در شهرهاي متوسط در سه ماهه چهارم سال 93 به عدد 7/161 رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل به ميزان 5/2 درصد و نسبت به سه ماهه سال قبل 1/13 درصد افزايش داشته است. متوسط شاخص مذكور در شهرهاي متوسط در سال 93 نسبت به سال قبل از آن معادل 3/14 درصد بوده است. همچنين اين شاخص براي شهرهاي كوچك در سه‌ماهه پاياني 93 به عدد 3/178 رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل از آن معادل 5/3 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 6/17 درصد رشد داشته است. متوسط شاخص مذكور در شهرهاي كوچك در سال 93 نسبت به 92 معادل 5/19 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون