• ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5279 -
  • ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد

در سال گذشته رخ داد

افزايش 50درصدي هزينه خانوارها

گروه اقتصادي| مركز آمار ايران اعلام كرده كه متوسط هزينه‌ سالانه يك خانوار شهري در سال گذشته، نزديك به 50 درصد نسبت به سال 99 رشد داشته است. اين در حالي است كه متوسط درآمد ثبت‌شده سالانه براي خانوارهاي شهري نيز در همين سال 51 درصد افزايش پيدا كرده؛ اما رشد درآمدي عملا در مقابل رشد هزينه‌ها، كاري از پيش نبرده است. نكته جالب توجه اينكه متوسط هزينه سالانه خانوارهاي روستايي در سال گذشته حتي از خانوارهاي شهري هم بالاتر بوده است. جامعه هدف مركز آمار شامل همه خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي شهري يا روستايي است خانوارهاي نمونه از 378 شهرستان در مناطق شهري و 395 شهرستان در مناطق روستايي كل كشور انتخاب شده‌اند. 

9.2 ميليون تومان؛ متوسط هزينه شهري‌ها
گزارش مركز آمار ايران مي‌گويد در سال گذشته، به‌طور متوسط يك خانوار شهري 9 ميليون و 250هزار تومان هزينه داشته است. نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٤٩ درصد افزايش نشان مي‌دهد. گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه 27 درصد از هزينه‌هاي يك خانوار شهري در سال گذشته به بخش خوراكي‌ها اختصاص پيدا كرده و مابقي به كالاهاي غيرخوراكي.
در بين هزينه‌هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم مربوط به هزينه‌ گوشت با سهم ٢١ درصد و در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي بيشترين سهم با ٤٩ درصد مربوط به هزينه مسكن، سوخت و روشنايي بوده است.

11.2 ميليون تومان، متوسط درآمد شهري ها
در سال گذشته، رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهاي شهري بيشتر از رشد متوسط هزينه كل سالانه است. چنانكه متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ يك خانوار شهري 11ميليون و 242 هزار تومان بوده است كه نسبت به سال ماقبل، ٥١ درصد افزايش داشته است. منابع تامين درآمد خانوارهاي شهري نشان مي‌دهد كه٣٢,٦ درصد درامد از مشاغل مزد و حقوق‌بگيري، ١٦.٥درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و ٥٠.٩ درصد از محل درآمدهاي متفرقه خانوار تامين شده است.

5.1 ميليون تومان، متوسط هزينه روستايي‌ها
متوسط هزينه‌ كل خالص سالانه‌ يك خانوار روستايي 5ميليون و 190هزار تومان بوده است كه نسبت به سال قبل ٥٢,٤ درصد افزايش نشان مي‌دهد. 40درصد از هزينه‌ كل سالانه‌ خانوار روستايي مربوط به هزينه‌هاي خوراكي و دخاني بوده است. در بين هزينه‌هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم مربوط به هزينه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهاي آن با ٢٢.٠ درصد و در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي، بيشترين سهم با ٣١.٠ درصد مربوط به مسكن، سوخت و روشنايي بوده است.
متوسط درآمد اظهارشده سالانه‌ يك خانوار روستايي نيز 6ميليون و 371هزار تومان عنوان شده كه نسبت به سال قبل ٥١,٥ درصد افزايش داشته است. منابع تامين درآمد خانوارهاي روستايي نشان مي‌دهد كه ٣٣.٩ درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگيري، ٣١.٢ درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و ٣٥.٠درصد از محل درآمدهاي متفرقه خانوار تامين شده است.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون