• ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۳ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online صفحه ویژه كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4383 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۱۸ خرداد

تقسيط 4 ماهه ماليات خريداران سكه بانكي

سازمان امور مالياتي ماليات مقطوع عملكرد سال ۹۷ دريافت‌كنندگان سكه از بانك مركزي را ابلاغ كرد.

سازمان امور مالياتي در بخشنامه‌اي به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات كل امور مالياتي موضوع ماليات مقطوع عملكرد سال ۹۷ دريافت‌كنندگان سكه از بانك مركزي را ابلاغ كرد.

در اين بخشنامه آمده است: با توجه به مفاد مواد يك و ۹۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب ۳۱/‏۴/‏۹۴‬و بنا به اختيار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذكور و به منظور تكريم موديان و تسهيل وصول ماليات و ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در تعيين ماليات عملكرد سال ۹۷ دريافت‌كنندگان سكه از بانك مركزي، به شرح ذيل مقرر مي‌گردد:

الف- مشمولين تبصره ماده ۱۰۰:

كليه خريداران سكه كه در سال ۹۷ نسبت به دريافت حداكثر ۲۰۰ سكه از سيستم بانكي اقدام نموده‌اند مشمول اين دستورالعمل بوده و از نگهداري اسناد و مدارك موضوع قانون صدرالاشاره و تسليم اظهارنامه مالياتي معاف هستند.

ب- نحوه تعيين ماليات مقطوع و پرداخت آن:

نسبت به خريداران سكه كه طي سال ۹۷ سكه خود را دريافت نموده‌اند:

۱. تا 20 سكه دريافتي مشمول ماليات نيست.

۲. نسبت به مازاد ۲۰ سكه تا ميزان ۶۰ سكه به ازاي هر سكه يك ميليون و ۵۰۰ هزار ريال ماليات مقطوع.

۳. نسبت به مازاد ۶۰ سكه تا ميزان ۱۰۰ سكه به ازاي هر سكه ۲ ميليون ريال ماليات مقطوع.

۴. نسبت به مازاد ۱۰۰ سكه تا ميزان ۲۰۰ سكه به ازاي هر سكه ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال ماليات مقطوع.

تبصره ۱: موديان رديف يك بند ب فوق نيازي به ثبت‌نام و تشكيل پرونده مالياتي نخواهند داشت.

تبصره ۲: موديان موضوع اين دستورالعمل مي‌بايست جهت پرداخت ماليات مربوط به سامانه عمليات الكترونيكي موديان مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به نشاني www.tax.gov.ir مراجعه نمايند.

ج- ساير موارد:

۱. در خصوص مودياني كه امكان پرداخت ماليات مقطوع موضوع اين دستورالعمل را به صورت يك‌جا در خرداد ماه ۹۸ ندارند، ماليات مقطوع فوق حداكثر تا ۴ ماه به صورت مساوي تقسيط مي‌گردد. عدم پرداخت به موقع ماليات يا در صورت تقسيط، عدم پرداخت اقساط در سررسيدهاي مقرر مشمول جريمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم از پايان خردادماه ۹۸ خواهد بود.

۲. چنانچه موديان مشمول اين دستورالعمل نسبت به ماليات تعيين شده صرفا از حيث عدم فروش سكه‌هاي دريافتي معترض باشند، مي‌توانند نسبت به طرح ادعاي خود در مراجع دادرسي مالياتي اقدام و درخواست رسيدگي مجدد نمايند.

۳. اشخاصي كه در سال ۹۷ بيش از ۲۰۰ سكه دريافت نموده‌اند مشمول اين دستورالعمل نبوده و مي‌بايست اظهارنامه مالياتي مربوط به اين فعاليت را در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند. ادارات كل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا رسيدگي و مطالبه ماليات اين اشخاص (اعم از اشخاصي كه نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني اقدام نموده و همچنين اشخاصي كه از تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني خودداري نموده‌اند) حداكثر تا پايان سال جاري انجام گيرد.

۴. صاحبان مشاغلي كه حسب سوابق پرونده يا مجوز صادره از سوي مراجع ذي‌ربط به شغل مرتبط با خريد و فروش سكه اشتغال دارند مشمول اين دستورالعمل نيستند و مكلف هستند نسبت به تنظيم اظهارنامه مالياتي شغلي خود اقدام نمايند.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون