• ۱۴۰۲ پنج شنبه ۹ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 3590 -
  • ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۳ مرداد

متن كامل لايحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

تسويه كامل بدهي دولت تا سال 1400

 

متن كامل لايحه برنامه ششم توسعه كه از سوي دولت به مجلس ارسال شده بود منتشر شد. متن اين لايحه با امضاي محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در تاريخ 4 مرداد ماه 95 به مجلس ارسال شده است. بر اساس اهداف تعريف شده در لايحه برنامه رشد 8درصدي اقتصاد، ضريب جيني 34/0درصد و تسويه بدهي كامل دولت از طريق اوراق بهادار پيش بيني شده است. برخي اهداف مهم اين برنامه عبارتند از:
براي دستيابي به رشد اقتصادي متوسط سالانه 8درصد و ضريب جيني 34درصد در سال پاياني برنامه، اهداف كمي كلان و بخش‌هاي اقتصادي تعيين مي‌شوند.
  ‌ طي سال‌هاي 1399-1395، موضوعات خاص و راهبردي مانند آب و محيط زيست، سواحل مكران و حاشيه شهرها و پيشروي اقتصاد شامل معدن و صنايع معدني، گردشگري، ترانزيت و حمل و نقل ريلي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، انرژي به عنوان مسائل محوري برنامه است.
  ‌ براي تحقق صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدي دولت و همچنين قطع وابستگي در بودجه به نفت تا پايان برنامه ششم يك: برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد طي برنامه ممنوع است.
  ‌ در اجراي ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند تا پايان برنامه ششم توسعه صددرصد از واحدهاي عملياتي خود را براساس بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد اداره كنند.
  ‌ شروع طرح و پروژه‌هاي تملك‌ دارايي سرمايه‌اي ملي جديد در دوره برنامه ششم توسعه صرفا با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
  ‌ تمامي طرح‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌كنند با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار (44) قانون اساسي با مسووليت وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط و تاييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند.
  ‌ تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از ده ميليون (000/000/10) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط شامل قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات مصوب «1/5/1391» تنها از طريق مناقصه محدود يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود.
پرداخت كامل بدهي ها
  ‌ براي گسترش و تعميق نظام جامع تامين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها)، دولت مجاز است تا پايان برنامه ششم، معادل كل بدهي‌هاي قطعي شده خود به اشخاص تا پايان سال 1394 را از طريق انتشار اوراق بهادار تسويه ‌كند. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مصون از تورم، طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، انتشار مي‌يابد.
  ‌ صندوق توسعه ملي مجاز است به طرح‌هايي كه توسط سازمان‌هاي توسعه‌اي شامل ايدرو، ايميدرو، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت توانير، با مشاركت حداكثر 49درصد با بخش غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته سرمايه‌گذاري مي‌كنند، تسهيلات ارزي پرداخت كند.
  ‌ براي مردمي شدن اقتصاد و كاهش نقش تصدي‌گري دولت در صنعت بيمه و پيرو اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي، بيمه مركزي مكلف است نسبت به كاهش تدريجي نقش تصدي‌گري خود و انتقال بيمه اتكايي اجباري به صنعت بيمه بازرگاني اقدام كند.
15 درصد كاهش حجم دولت
  ‌ كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌هاي اجرايي در طول برنامه، حداقل به ميزان 15درصد نسبت به وضع موجود از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخش‌هاي غيردولتي، حذف واحدهاي غير ضرور، كاهش سطوح مديريت، كاهش پست‌هاي سازماني، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاري برخي وظايف دستگاه‌هاي اجرايي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها با تصويب شوراي عالي اداري.
اجازه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي
  براي ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهره‌وري در مصرف آب و انرژي و هدفمند كردن يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده مي‌شود كه قيمت آب و حامل‌هاي انرژي و ساير كالاهاي و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا پايان سال 1399 با رعايت مفاد مواد 1، 2 و 3 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، بهره‌وري، كاهش شدت انرژي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تامين هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ذيربط در چارچوب بودجه‌هاي سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.
پوشش كامل بيمه سلامت
  ‌ براي تحقق سياست‌هاي كلي سلامت، دولت مجاز است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ششم توسعه در راستاي تامين مالي پايدار براي بخش سلامت و توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت، برنامه نظام بيمه سلامت كشور را با رعايت محورهاي زير تدوين و اجرا نمايد: يك: پوشش بيمه سلامت براي تمامي آحاد جمعيت كشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت جهت حق سرانه بيمه از طريق ارزيابي وسع و بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. دو: سطح‌بندي تمامي خدمات تشخيصي و درماني بر اساس نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده و اجازه تجويز اينگونه خدمات صرفا براساس راهنماهاي باليني، طرح ژنريك و نظام دارويي ملي كشور خواهد بود. سه: حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير سهمي از درآمد خانوار خواهد بود:
  ‌ براي اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و موسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي موسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و مالي در جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبت به مطالبات غيرجاري به تسهيلات. يك: بانك مركزي مي‌تواند در چارچوب ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانكي كشور، حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي را نيز در قبال بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي متخلف اعمال كند. دو: براي ارتقاي سلامت، ثبات و شفافيت شبكه بانكي كشور، بانك مركزي موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهاي بين‌المللي تدوين و پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.
  در راستاي اجرا و پيشبرد سياست‌هاي كلي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، سازمان انرژي اتمي مكلف است نسبت به تدوين طرح ملي مقابله با شرايط اضطراري نيروگاه‌ها و تاسيسات هسته‌اي با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح،  وزارت كشور، وزارت امور خارجه و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط اقدام و به تصويب هيات وزيران برساند. دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مكلفند نسبت به اجراي آن با راهبري و نظارت سازمان انرژي اتمي ايران اقدام نمايند. ماده 34

 

«اعتماد» جزييات مهم برنامه ششم توسعه را منتشر مي‌كند

 در برنامه ارايه شده از سوي دولت به مجلس رشد اقتصادي متوسط ساليانه 8 درصد و ضريب جيني 34 درصد در سال پاياني برنامه تخمين زده شده است
 برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد در پنج سال آينده ممنوع است
 ماليات بر ارزش افزوده واحدهاي آلاينده مستقر در هر شهرستان‌ها هزينه كاهش عوامل آلايندگي و تخريب محيط زيست و توسعه فضاي سبز و اماكن ورزشي مي‌شود
 تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي بيش از 10 ميليون دلار باشد تنها از طريق مناقصه محدود يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود
 دولت، بدهي‌هاي ارزي ايجاد شده شركت ملي نفت ايران به سيستم بانكي كشور در سال‌هاي تحريم را از طريق مازاد درآمدي نفتي مي‌پردازد
 تا پايان برنامه، دولت مكلف شده كل بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص را از طريق انتشار اوراق بهادار تسويه كند
 دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در سه ماه آغاز برنامه تمامي زمين‌ها، ساختمان‌ها و اموال غير منقول در سامانه وزارت اقتصاد ثبت شود و فروش و هرگونه بهره‌برداري از آنها منوسط به اخذ مجوز مي‌شود
 منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد، ضرورت برنامه ششم است. دولت بايد 15درصد از حجم خود را در طول اين برنامه بكاهد
 هرگونه به كارگيري يا تبديل وضعيت استخدامي نيروي انساني در دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع است
 دولت اجازه افزايش قيمت آب و حامل‌هاي انرژي را مي‌يابد
 تغيير الگوي كشاورزي، كشت و مصرف آب از اولويت‌هاي برنامه ششم است
 پرداخت هرگونه يارانه و حمايت مالي از محصولاتي كه برخلاف الگوي كشت توليد مي‌شوند، ممنوع شده است
 سازمان بنادر و دريانوردي اجازه بنادر با مشارك شركت‌هاي معتبر بين‌المللي براي مصارف بين‌المللي را پيدا كرده است
 وزارت آموزش و پرورش اجازه خريد خدمات آموزشي از بخش خصوصي را مي‌يابد
 آموزش عمومي دولتي در سال‌هاي برنامه ششم رايگان است
 دانشگاه‌ها حق تاسيس شعب آموزش عالي با مشاركت دانشگاه‌هاي معتبر بين‌المللي را يافته‌اند
 دستگاه‌هاي اجرايي موظف به هزينه دو درصد از اعتبارات خود براي توسعه پژوهش هستند
 پوشش بيمه سلامت براي تمامي آحاد جمعيت كشور اجباري شده است
 وزارت ارشاد مكلف به تسهيل فرآيندهاي صدور مجوز و كاهش ضوابط و مقررات محدود كننده توليد و نشر آثار فرهنگي و هنري شده است
 قوه قضاييه و نيروي انتظامي مكلفند امنيت لازم را براي توليد و نشر آثار و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و هنري داراي مجوز فراهم كند و جبران خسارت وارده ناشي از ممانعت، تحريك يا اخلال در توليد و نشر اين آثار بر عهده آنها قرار گرفته است
 پرداخت حق پخش تلويزيوني مسابقات ورزشي در برنامه ششم توسعه مدنظر است
 دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز و مناطق كمتر توسعه يافته اختصاص مي‌دهد
 قوه‌‌قضاييه مي‌تواند حداكثر تا 500 قاضي جديد استخدام كند
 اقدامات لازم براي انتقال سريع 20 زندان به خارج شهر پيش‌بيني شده است
 كاهش سالانه حداقل 10 درصد آمار زندانيان كشور، از اهداف ديگر برنامه است
 تمامي وجوه حاصل از جزاي نقدي، به خزانه واريز و هيچ دستگاهي حق استفاده از آن را ندارد
 اجراي اقدامات اعتمادساز در سياست خارجي از جمله رئوس برنامه ششم خواهد بود
 دستگاه‌هاي اجرايي و نيروهاي مسلح مكلف شده‌‌اند، تمامي اقدامات خود در زمينه روابط خارجي را با هماهنگي وزارت امور خارجه انجام دهند

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون