• ۱۴۰۳ سه شنبه ۵ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5226 -
  • ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۸ خرداد

تورم توليدكننده در مسير كاهشي است

كاهش ۶،۶ درصدي تورم سالانه پيش‌نگر

بررسي آخرين داده‌هاي آماري مركز آمار نشان مي‌دهد كه نرخ تورم توليدكننده در زمستان ۱۴۰۰ كاهشي شد، به اين ترتيب كه نرخ تورم نقطه به نقطه ۶.۶ درصد، فصلي ۵.۱ درصد و سالانه ۶.۶ درصد كاهش يافت.  نرخ تورم توليدكننده (شاخص بهاي توليدكننده) از جمله شاخص‌هاي قيمتي است كه در بررسي روند سطح قيمت‌ها بررسي مي‌شود و يكي از معيارهايي است كه براي سنجش عملكرد اقتصادي، از سطح عمومي قيمت‌ها محاسبه و اعلام مي‌شود. از اين رو، تأثير قابل‌توجهي بر تصميم‌گيري صاحبان صنايع، سرمايه‌گذاران و حتي سياستگذاران خواهد داشت. يكي از مهم‌ترين ابزارهاي ارزيابي تورم در بخش مصرف‌كننده و آن چه افراد جامعه در هر زمان تجربه مي‌كنند بررسي تغييرات قيمت‌ها در سمت توليد است. به عبارت ديگر اگر هزينه توليد در هر بخش مصرفي در كشور رشد پيدا كند اين رشد متعاقبا به مصرف‌كننده نيز منتقل شده و موجب افزايش تورم در بخش مورد نظر خواهد شد.
هدف از محاسبه نرخ تورم توليدكننده، اندازه‌گيري تغييرات قيمت‌هايي است كه توليدكنندگان در ازاي فرو ش كالاها و خدمات خود دريافت مي‌كنند. به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه اين شاخص، قيمت كالاها در كارخانه و مبدا توليد را در نظر مي‌گيرد. با بررسي اين شاخص مي‌توان از سطح تغيير قيمت‌ها در بازار كالا و خدمات مصرفي يا تورم اطلاع كسب كرد. به بيان ديگر، هر افزايش يا كاهش قيمت در شاخص بهاي توليدكننده با يك وقفه زماني در شاخص بهاي مصرف‌كننده نيز مشاهده مي‌شود.

كاهش٦،٦ درصدي تورم نقطه به نقطه
توليدكننده
براساس گزارش مركز آمار، تغييرات شاخص قيمت توليدكننده كل كشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ١٤٠٠ به ۴۲ درصد رسيد كه در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل ۶.۶ واحد درصد كاهش داشته است.به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان به ازاي توليد كالاها و خدمات‌شان در داخل كشور، در فصل زمستان ١٤٠٠ نسبت به فصل زمستان سال ١٣٩٩، ٤٢.٠ درصد افزايش دارد.در ميان بخش‌هاي مختلف توليدي كمترين نرخ مربوط به بخش توليد، انتقال و توزيع برق (١٠.٦ درصد) و بيشترين نرخ مربوط به بخش معدن (٦٤.٥ درصد) بوده است.

نرخ تورم فصلي توليدكننده ۵،۱ درصد كم شد
بررسي آخرين اطلاعات بيانگر اين است كه نرخ تورم توليدكننده كل كشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلي) در زمستان ١٤٠٠ به ۴.۹ درصد رسيد كه در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل ٥.١ واحد درصد كاهش داشته است.در فصل زمستان سال گذشته، در ميان بخش‌هاي مختلف توليدي كمترين نرخ مربوط به بخش برق با ٢.١ درصد و بيشترين نرخ تورم فصلي توليدكننده مربوط به بخش صنعت با ٧.٨ درصد بوده است؛ همچنين در اين فصل بخش كشاورزي با نرخ تورم منفي ۱۱.۴ درصد مواجه بوده است.

كاهش ۶،۶ درصدي نرخ تورم سالانه توليدكننده
تغييرات ميانگين شاخص كل قيمت توليدكننده در چهار فصل منتهي به فصل زمستان ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ۵۴.۳ درصد رسيد كه نسبت به همين اطلاع در فصل قبل ۶.۶ واحد درصد كاهش داشته است.در فصل زمستان ۱۴۰۰، در ميان بخش‌هاي اصلي توليدي در كشور، كمترين تورم سالانه مربوط به بخش توليد، انتقال و توزيع برق با ١٩.٤ درصد و بيشترين آن مربوط به بخش معدن با ٩٢.٩ درصد است.اين در حالي است كه مركز آمار ايران در پايان پاييز 1400 اعلام كرد تورم توليد‌كننده در بخش خدمات در قالب سالانه به 46.3 درصد رسيده و نسبت به ماه قبل 1.2 واحد درصد افزايش پيدا كرده است. ميزان تورم فصلي در اين بخش در سومين فصل سال گذشته برابر با 16.9 درصد ثبت شد كه بررسي اين رقم با فصل‌هاي قبلي نشان از كاهش داشت اما در مقياس نقطه‌اي اين تورم برابر با 85.2 درصد ثبت شد. در همين رابطه تورم ماهانه مصرف‌كننده در دي ماه سال قبل نشان داد اين رقم به 3.6 درصد رسيده و در قله 5 ماهه خود ايستاد كه نشان داد دومين ركورد در 14 ماه گذشته آن بوده است و در همين رابطه در اولين ماه زمستان تورم خدمات، سهمي معادل با 1.8 درصد داشته و بيش از نيمي از تورم 2.4 درصدي اين ماه را نشان داد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون